Vítáme vás na stránkách projektu „SEŠITY DO ŠKOL“ státního podniku Lesy České republiky.

Z důvodu vyčerpání skladových zásob byl příjem objednávek ukončen.

Lesy → dřevo → papír → sešit

O projektu

Chceme dětem spolu s Vámi zpříjemnit začátek školního roku. Právě sešity z papíru spojují podnik Lesy České republiky a školy.

Lesy ČR v rámci marketingové strategie přednostně podporují několik oborů a činností. Patří k nim mimo jiné školství (zejména oborové), a také propagace dřeva jako obnovitelné suroviny. Neméně důležitá je podpora osvětových programů se zaměřením na ekosystém lesa.

V rámci projektu SEŠITY DO ŠKOL chceme děti seznámit s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva jako našeho největšího přírodního bohatství a obnovitelného zdroje.  Aby věděly, že za vytěžené stromy se sází stromy nové, že lesa neubývá, ale v posledních letech ho dokonce přibývá.  Aby si uvědomily, jak jedinečnou surovinou dřevo je a jaké výrobky se z něj vyrábí, včetně papíru, ze kterého jsou i školní sešity od nás. A aby se výrobky ze dřeva staly běžnou součástí života, beze strachu, že jsou tím ničeny naše lesy.

Uvítáme zpětnou vazbu, rádi bychom se dozvěděli, zda se dětem sešity líbí, reakce je možné zasílat na sesity@lesycr.cz.

Více o podniku Lesy České republiky

Jak sešity objednat

Každá základní škola v ČR si může zdarma objednat určitý počet sešitů, které doručíme přímo k vám.

Objednat lze pouze jednou, opakovaně již není možné sešity doobjednávat.

Po přihlášení pomocí IČO dané školy zjistíte, kolik sešitů si můžete objednat.  

Nejmenší počet sešitů k objednání od jednoho druhu je 20 ks.

Vybírat je možné celkem z osmi druhů, graficky a informačně jsou sešity rozčleněny podle náročnosti od nejmenších pro starší žáky.

Sešitů je určité množství, po vyčerpání kapacity nebude již možné je objednávat.

Distribuci zajišťujeme zdarma.

Bližší informace k jednotlivým tématům najdete na www.lesycr.cz nebo https://www.facebook.com/lesycr.cz .

Z důvodu vyčerpání skladových zásob byl příjem objednávek ukončen.